สำนักพิมพ์ อ่าน: เพื่อการอ่าน

อ่าน ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 เมษายน-มิถุนายน 2556

180 ฿

รหัสสินค้า: 4971 หมวดหมู่:

รายละเอียด

ฉบับ “ความทรงจำของราษฎร”

Memory believes before knowing remembers.*
ไอดา | DEAR READer

คณะราษฎรหลังรัฐประหาร 19 กันยา
ชาตรี ประกิตนนทการ | อ่าน Arch

จิตร ภูมิศักดิ์ ในความทรงจำของใครและอย่างไร
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ | อ่านใหม่

ข้อสอบโอเน็ต #2
มุกหอม วงษ์เทศ | Nothing to Read

“นายพวกผีเพื่อแก้ เก่งผี”
เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ | อ่านนายผี

อ่าน จันทะโครบ : สงสัย “อุปสรรค” หญิงปลอมเป็นชาย ทำอย่างไรจึง “แนบเนียน” ?
ปรามินทร์ เครือทอง | อ่านย้อนเกร็ด

Maus : มรดกแห่งความทรงจำของประวัติศาสตร์บาดแผล
สุธิดา วิมุตติโกศล | อยากอ่าน

เจ้านกกระจอก/Mundane History
เบเนดิกท์ แอนเดอร์สัน | เชิญอ่าน

กับดักของฉันทามติ
อาดาดล อิงคะวณิช | เชิญอ่าน

ตุลาการแห่งระบอบความจริง
ไทเรล ฮาร์เบอร์คอร์ณ | เชิญอ่าน

ไยเรียกร้องรัก จึ่งเหี้ยมหักหาญ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลียร์ (King Lear)
ไชยันต์ รัชชกูล | เชิญอ่าน

ชวนอ่าน ปั้นอดีตเป็นตัว*
ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล | เชิญอ่าน

นักโทษการเมืองที่ไม่มีใครรู้จัก ของ เขียน ยิ้มศิริ กับการเมืองวัฒนธรรมสมัยสงครามเย็น
ธนาวิ โชติประดิษฐ | เชิญอ่าน

มัลลิเกรซ*
สายัณห์ แดงกลม & อรรณพ ชินตะวัน | เชิญอ่าน